LIGA SCRIITORILOR ROMÂNI

FILIALA GORJ

Acronim – LSR-GJ –

Cum devenim membru LSR

Citiți cu atenție ultima parte (de după linie)!

 

CAPITOLUL IV. MEMBRII LSR. DREPTURI ȘI ÎNDATORIRI

 

Art.15. Calitatea de membru al LS se poate dobândi de orice scriitor profesionist din România sau din diaspora românească, la solicitarea lui scrisă, însoțită de recomandările și motivațiile necesare privind lucrările publicate, precum și referințele critice ale acestora. Calitatea de membru al LS se poate pierde la cerere sau în cazul de nerespectare a Statutului, prin hotărâre a Adunării Generale.

Art.16. Primirea în LS se hotărăște de către Colegiul Director pe baza recomandării comisiei de validare. Solicitantul prezintă în acest scop recomandări din partea a trei membri ai Ligii, cerere scrisă, memoriu de activitate, considerații critice și alte înscrisuri care pot completa profilul lui literar. Membrilor fondatori nu li se solicită recomandarea. În schimb, ei vor trebui să prezinte cel puțin cinci aprecieri critice.

Art.17. Membrii LS sunt:

 a) Stagiari, cu cel puțin o carte publicată;

b) Titulari, cu cel puțin două lucrări publicate. Pot deveni membri titulari și autorii unui singur volum, dacă acesta a apărut ca urmare a unui premiu de debut;

c) Onorifici, în mod excepțional, pentru scriitori cu mare notorietate;

d) Fondatori, pentru semnatarii Actului constitutiv.

Art.18. Prin sintagma „lucrări publicate” se înțeleg cărți de proză (roman, nuvele, povestiri), poezie, teatru, critică literară și literatură pentru copii, precum și traduceri în și din limba română.

Art.19. Se pot asimila cărților publicate și piesele de teatru (cel puțin două) reprezentate pe scene profesioniste sau lucrări literare pe suport electronic.

Art.20. Calitatea de membru al LS poate fi cumulată cu cea de membru al altei asociații cu profil literar, caz în care îi revine în responsabilitate numai taxa de înscriere.

Art.21. Membrii LS au următoarele drepturi și îndatoriri:

a) Să participe la acțiunile inițiate în numele Ligii;

b) Să aleagă și să fie aleși în organismele Ligii;

c) Să respecte hotărârile luate în condițiile statutare;

d) Să aibă o conduită civică în plan profesional și social, care să nu aducă prejudicii prestigiului societății și demnității de scriitor.

 

De la președintele fondator dl Al Florin Țene:

Stimati colegi scriitori,
Pentru validarea dosarelor de către Comisia de validare si Comitetul director al Ligii Scriitorilor din Romania:
Se trimit pe adresa Ligii: Casa Artelor,str.Ion Mester nr.3, bl.G  sc.6 ,ap 54, Cluj-Napoca , codpostal 400650 pentru :Al Florin Tene, presedinte LSR (alflorintone@yahoo.com )  tel.024 421 209;   0740 281789
Dosarul ce  trebuie trimis prin posta va contine:
Fisa de scriitor, însoțita de copii dupa coperțile cărților (cărții), xerox,1-2 cronici publicate despre cărți si copie dupa chitanța de la banca Transilvania cu suma de 120 lei.

Cont Banca Transilvania 01205F83668
(sau prin mandat poștal la adresa, tot cu copie pusa la dosar)
Nu se ia in considerație dosarul, daca nu este plătită taxa

=============================

LSR-GJ – Liga Scriitorilor Români, Filiala Gorj, nu este constituită. Pentru a facilita constituirea Filialei Gorj, s-au obținut următoarele derogări:

-         Noii membri ai LSR-GJ plătesc o taxă de înscriere de 75 lei.

-         Pentru membrii cotizanți ai AST - Asociației „Semănătorul Tismana” nu se plătește taxa anuală de 120 lei la Liga Scriitorilor această taxă fiind deja plătită AST, asociație care are profil literar.

Odată constituită filiala, se va proceda la alegerea Consiliului LSR-GJ, membrii componenți având atribuțiuni pe genuri literare (proză, poezie, critică literară, studii și monografii, etc.) Se vor alege apoi Comitetul Director al LSR-GJ și comisiile.

În acel moment, se va rediscuta taxa de înscriere și taxa anuală. Se va discuta și despre facilitățile scriitorilor pensionari conform legii.

Legea nr. 8 din 11 ianuarie 2006 privind instituirea indemnizației pentru pensionarii sistemului public de pensii, membri ai uniunilor de creatori legal constituite și recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică.

ARTICOLUL 1 Prezenta lege reglementează dreptul la o indemnizație lunară în beneficiul pensionarilor sistemului public de pensii, care sunt membri ai uniunilor de creatori legal constituite, recunoscute ca persoane juridice de utilitate publică. Cuantumul indemnizației reprezintă echivalentul a 50% din pensia cuvenită titularului sau, după caz, aflată în plată la data solicitării, dar nu poate depăși două salarii de bază minime brute pe țară, garantate în plată. Cuantumul indemnizației se modifică ori de câte ori se modifică pensia titularului, ca urmare a modificării valorii punctului de pensie

 

Start

 LSR-Filiala Gorj

 

 

 

---

Contact LSR - Filiala Gorj

 

© Copyright  LSR-Filiala Gorj  – 2014

---